Обяви

Пусни безплатна обява Всички обяви

Ветеринарни лекари в България

По области


Търсене по номер

Начало » Документи и Публични покани » Нормативни документи » Регламенти на ЕС

Регламенти на ЕС

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 911/2004 НА КОМИСИЯТА от 29 април 2004 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно ушните марки, паспортите и регистрите на стопанствата

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 911/2004 НА КОМИСИЯТА от 29 април 2004 година 479 Kb (pdf) свали

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1/2005 НА СЪВЕТА от 22 декември 2004 година относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1/2005 НА СЪВЕТА от 22 декември 2004 година 808 Kb (pdf) свали

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1003/2005 НА КОМИСИЯТА от 30 юни 2005 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 2160/2003 по отношение на целта на общността за намаляване на разпространението на някои салмонелни серотипове сред птичите стада от вида Gallus gallus и за изм

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1003/2005 НА КОМИСИЯТА от 30 юни 2005 484 Kb (pdf) свали

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1266/2007 НА КОМИСИЯТА от 26 октомври 2007 година относно правилата за прилагане на Директива 2000/75/ЕО на Съвета по отношение на контрола, наблюдението, надзора и ограниченията за движението на някои животни от видовете, възприемчиви къ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1266/2007 НА КОМИСИЯТА от 26 октомври 2007 146 Kb (pdf) свали

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 504/2008 НА КОМИСИЯТА от 6 юни 2008 г. за прилагане на Директива 90/426/ЕИО и Директива 90/427/ЕИО на Съвета относно методите за идентификация на еднокопитни животни

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 504/2008 НА КОМИСИЯТА от 6 юни 2008 г. 458 Kb (pdf) свали

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 798/2008 НА КОМИСИЯТА от 8 август 2008 година за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно из

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 798/2008 НА КОМИСИЯТА от 8 август 2008 3 Mb (pdf) свали