Начало » Документи и Публични покани » Нормативни документи » Наредби

Наредби

 

Държавна профилактична програма 2014 год.

 

Държавна профилактична програма 2014 г 552 Kb (pdf) свали

Наредба № 1 от 10 януари 2003 г. за здравните изисквания към животните при внос на говеда, овце, кози и свине и ветеринарно-санитарните изисквания при внос на продукти от животински произход за човешка консумация

Наредба № 1 от 10 януари 2003 г. 2 Mb (pdf) свали

Наредба № 2 от 11 февруари 2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености

Наредба № 2 от 11 февруари 2009 г. 125 Kb (pdf) свали

Наредба № 4 от 15 февруари 2007 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта класическа чума по свинете

Наредба № 4 от 15 февруари 2007 г 3 Mb (pdf) свали

Наредба № 5 от 10 март 2008 г. за здравните изисквания към говеда и свине при придвижването или транспортирането им между република България и държавите - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които прои

Наредба № 5 от 10 март 2008 г. 3 Mb (pdf) свали

Наредба № 11 от 27 февруари 2003 г. за изискванията при издаването на ветеринарномедицински документи за живи животни, суровини и продукти от животински произход

Наредба № 11 от 27 февруари 2003 г. 205 Kb (pdf) свали