Начало » Документи и Публични покани » Публични покани » Документи за кандидатстване по процедура " Услуги по популяризиране на името на клъстер "Сдружение Ветеринарна Е-Практика" и визуализация

Документи за кандидатстване по процедура " Услуги по популяризиране на името на клъстер "Сдружение Ветеринарна Е-Практика" и визуализация

Комплект документи

 Предметът на настоящата процедура е „Услуги по популяризиране на името (марката) на клъстер Сдружение „Ветеринарна Е-Практика“ и визуализация на проект „Устойчиво развитие на Ветеринарната Практика, подобряване на знанието във ветеринарната медицина и популяризиране на професията Ветеринарен лекар“.

Оферта 230 Kb (pdf) свали
Публична покана 336 Kb (pdf) свали
Техническо задание 280 Kb (pdf) свали
Общи условия 269 Kb (pdf) свали
Методика 210 Kb (pdf) свали
Изисквания към офертите 143 Kb (pdf) свали
Договор проект 260 Kb (pdf) свали
Декларация на кадидата 184 Kb (pdf) свали
Визуализация на табела 107 Kb (pdf) свали